• Zástup za rodičovskou dovolenou od 1.1.2020
  • Atestované lékařky se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství
  • Diplomy celoživotního vzdělávání lékařů