Anticovidová opatření

Ordinujeme v plném rozsahu v naší běžné ordinační době a poskytujeme veškeré zdravotní služby - tedy péči léčebnou, preventivní, pracovně lékařskou, očkování apod. V platnosti ale nadále zůstává doporučení MZČR k zabránění šíření koronavirové infekce. Z tohoto důvodu nadále trvá nutnost se ke KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ ordinace PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT na tel. č. 544 227 004.

Klienti s akutními potížemi budou ošetřeni ihned, ostatní budou objednáni v nejbližším možném termínu.

Stále platí nutnost nosit roušku a provést dezinfekci rukou před vstupem do ordinace

Všechna opatření jsou zamýšlena jako zlepšení poskytované péče - ochrana klientů i ochrana personálu, snížení rizika přenosu infekce, minimalizace čekání na ošetření a dle možností zabránění kontaktu nemocných s osobami, které přicházejí z administrativních důvodů.

Nadále platí, že pacienti s akutními respiračními obtížemi, teplotou nad 37.3°C, kašlem, bolestmi v krku, zažívacími obtížemi musí předem telefonicky konzultovat svůj zdravotní stav!