péče o dospělé

Zdravotní péče o dospělé pacienty

V rámci léčebné činnosti provádíme: 

  • Akutní ošetření pacientů v rámci první pomoci / k tomu využíváme i moderních POCT přístrojů na měření CRP, vyšetření přítomnosti pyogenního streptokoka ve výtěru, dále i analýzu moči,  z dalších přístrojů glukometr, oxymetr, otoskop, EKG/ 
  • Dispenzarizace diabetiků II. typu na PAD 
  • Dispenzarizace hypertoniků 
  • Sledování trvale antikoagulovaných pacientů 
  • Převazy a ošetření nekomplikovaných ran 
  • Dispenzární péče a léčbu chronických onemocnění