prevence

Preventivní prohlídka je hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky. Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování, základní krevní odběry a odběr vzorku moči.

  • Od 40 let věku 1x za 4 roky vyšetření EKG. 
  • Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení /pomocí moderního POCT přístroje v ordinaci/, dále v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky. 
  • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky. 

Z laboratoří jsou hrazena tato vyšetření:

  • Cholesterol, HDL - cholesterol, LDL - cholesterol a triglyceridy při první prohlídce při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři a dále ve věku 30, 40, 50, a 60 let. 
  • Glykemie - při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři a dále od 40 let věku ve dvouletých intervalech. 
  • očkování povinné i volitelné, více informací v sekci očkování