ceník našich služeb

Ceník služeb platný od 17. 1. 2022.

Výpis z dokumentace300,- Kč 
Vystavení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství400,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel – důchodce400,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel – žadatel o oprávnění500,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel – profesionál750,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel – rozšiřování oprávnění, návrat ŘP po odebrání400,- Kč
Vyšetření na svářečský průkaz / kurz400,- Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu400,- Kč
Vypsání úrazové pojistky300,- Kč
Hodnocení úrazu – bolestné (pouze pracovní úrazy)500,- Kč
Hodnocení trvalých následků (pouze pracovní úrazy)1000,- až 2000,- Kč
Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojištění300,- až 600,- Kč
Vypsání lázeňského návrhu – samoplátce500,- Kč
Interní předoperační vyšetření - samoplátce600,- Kč
Měření EKG - samoplátce250,- Kč
Vyšetření pro studium na SS, VŠ200,- Kč
Sepsání návrhu žadatele o umístění do domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení150,- Kč
Administrativní výkon lékaře, jinde nezařazený150,- Kč á 10 min
Kopírování dokumentace na žádost pacienta  5,- Kč / 1 strana

Pracovně-lékařská péče

Prohlídka dobrovolného hasiče (včetně EKG vyšetření)500,- Kč
Zaměstnanci bez rizikových faktorů (kat. 1 a 2)
- vstupní, periodická, mimořádná, výstupní i následná prohlídka za jednotnou cenu
- v rozsahu základního vyšetření lékařem a sestrou+ vyšetření moči papírkem
500,- Kč
Zaměstnanci s rizikovými faktory (kat. 2R, 3 a 4)
- vstupní, periodická, mimořádná, výstupní i následná prohlídka za jednotnou cenu
- v rozsahu základního vyšetření lékařem a sestrou+ vyšetření moči papírkem
750,- Kč
Lékařský dohled na pracovišti (minimální sazba 1000,- Kč)1000,- Kč/1 hod
Školení první pomoci1000 Kč/1 hod
Další úkony, shora neuvedené, se řídí hodinovou sazbou1000,- Kč/hod

Očkování- nehrazená pojišťovnami

Aplikace očkování (za každou dávku)200,- Kč