VE SLAVKOVĚ U BRNA BUDE NOVÝ DENZITOMETR

VE SLAVKOVĚ U BRNA BUDE NOVÝ DENZITOMETR – PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ

OSTEOPORÓZY

Osteoporóza je jedna z nejčastějších civilizačních nemocí

Proč je nebezpečná? Týká se i Vás? Informujte se u svého lékaře.

  • osteoporóza je systémové onemocnění skeletu, charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a poruchami její kvality, jež vede ke zvýšenému riziku zlomenin
  • osteoporóza se na svém počátku vůbec neprojevuje
  • ve věku nad 50 let postihuje osteoporóza 15 -30 % mužů a 33-50 % žen v České republice
  • každá 3. žena po 50. roce věku onemocnění osteoporózou
  • u postižených osteoporózou je vysoké riziko zlomeniny obratle a pouze u 50% z nich se projevuje bolestí zad
  • u postižených osteoporózou je vysoké riziko zlomeniny krčku stehenní kosti i dalších kostí, pouze 10 – 15% nemocných se léčí
  • riziko osteoporózy je u pacientů s dlouhodobou léčbou kortikoidy nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty

Denzitometrické vyšetření je zaměřeno na stanovení obsahu minerálů v kostech. Denzitometrie umožňuje stanovení rizika vzniku zlomenin, zejména u žen v menopauze nebo po menopauze, ale vyšetření je nutné i u dalších onemocnění /vyloučení sekundární osteoporózy u onemocnění diabetem, onemocnění ledvin, revmatoidní artritida na kortikoidech/. Na základě výsledků denzitometrie je možné podstoupit cílenou léčbu. Indikace denzitometrie je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře. Informujte se u svého praktického lékaře, gynekologa či specialisty. Vyšetření lze absolvovat i jako samoplátce.

Vyšetření se provádí na přístroji DXA denzitometr Hologic HORIZON™ Ci, který využívá při měření minimální množství ionizačního záření. Před vyšetřením není vyžadována zvláštní příprava, průběh je zcela bezbolestný a trvá 10-15 minut.

Objednávkový systém bude spuštěn od 1.12.2023 na web stránkách www.tommi.praktik.cz odkaz denzitometrie.

Při nemožnosti online objednávky možno také na telefonním čísle /tč. vyřizujeme, bude doplněno/.

Zahájení provozu od 1.2.2024 na adrese Tyršova 324, Slavkov u Brna 664 07/suterén/.

Informace o programu včasného záchytu osteoporózy pro rok 2023

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211
Hradí preventivní denzitometrické vyšetření. Zeptejte se svého gynekologa nebo praktického lékaře, zda splňujete podmínky "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR," https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/uhrady-zdravotnich-sluzeb/osteoporoza, pak Vám gynekolog nebo praktický lékař vystaví žádanku. Pokud nesplňujete podmínky "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR," můžete si vyšetření uhradit. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - 111
ZP hradí preventivní denzitometrické vyšetření.
Je třeba splnit "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR" a mít žádanku na denzitometrické vyšetření od svého gynekologa nebo praktického lékaře. Pokud nesplňujete podmínky "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR," můžete si vyšetření uhradit. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207
Můžete se nechat vyšetřit za úhradu. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově. Pokud splňujete podmínky, https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy/stop-osteoporoze /ženy, muži od 50 let věku, 1x za 2 roky/, ZP Vám uhrazenou částku vrátí.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - 201
Zdravotní pojišťovna se nezúčastní "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR." Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
Zdravotní pojišťovna se nezúčastní "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR." Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově.

RBP, zdravotní pojišťovna - 213
Zdravotní pojišťovna se nezúčastní "Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR." Nehradí preventivní denzitometrické vyšetření. Můžete se nechat vyšetřit za úhradu. Preventivní denzitometrické vyšetření stojí 900 Kč. Zaplatíte na místě hotově.