• Zdravotní sestra
  • 1983 – 2024 – zdravotní sestra v ordinačních zařízení
  • Od r. 2024 pracuje v ordinaci
  • Naše expertka v oblasti denzitometrie.